Struktura organizacyjna KPP w Pajęcznie - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna KPP w Pajęcznie

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

1) Kierownictwo:

 

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

 

2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 

a) Wydział Kryminalny;

 

3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 

a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,

b) Zespół do spraw Nieletnich i Patologii,

c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

 

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej:

 

a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli,

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

c) Zespół Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych,

d) Zespół do spraw Łączności i Informatyki,

e) Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia,

f) Jednoosobowe Stanowisko Składnica Akt.

 

2. Jednostką podległą Komendzie jest:

 

Komisariat Policji w Działoszynie.

 

Metryczka

Data publikacji : 01.05.2015
Data modyfikacji : 23.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Mielczarek
do góry