Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pajęcznie osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul.1-go Maja 52 w godz. 8-16

oraz za pośrednictwem

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (34) 311-41-11

  • faksu – (343) 311-41-06

  • poczty elektronicznej - komendant@pajeczno.ld.policja.gov.pl.

  • w sytuacjach nagłych wysyłając SMS na numer - 723-694-578

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2015
Data modyfikacji : 04.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
uzupełni dane
Osoba udostępniająca informację:
uzupełni dane
Osoba modyfikująca informację:
uzupełni dane
do góry