Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie:

• Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

• Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@pajeczno.ld.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 na dyżurce Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie przy ul. 1-go Maja 52 na następujących nośnikach danych:a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0b) Płyta CD-RWWymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

• Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF

b) ODS, ODT

c) XLS

d) CSV

e) TXT

f) JPG

g) PDF

h) ZIP

• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
do góry