Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1. 

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Pajęcznie, proszone 
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

~~~WNIOSEK~~~

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej:

komendant@pajeczno.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

ul. 1-go Maja 52

98-330 Pajęczno

 

Metryczka

Data publikacji : 01.02.2015
Data modyfikacji : 19.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry